Ang Gubat: Isang Personal na Rekord ng Pakikibakang Gerilya ng mga Huk sa Pilipinas

Author: William J. Pomeroy
Translator: Rogelio R. Sicat
Year: 1997
Pages: 1-380
Publisher: University of the Philippines Press
ISBN: 971-542-169-5

360.00

Quantity
No return, no refund