Categories: ,

Mun-Udi: Ang Panday na Ifugao Bilang Tagapag-ingat ng Taal na Kaalaman

Year: 2016
Pages: 1-220
Publisher: Cordillera Studies Center
ISBN: 978-621-95605-04

360.00

Quantity

Author and Editor
Lars Raymund C. Ubaldo

No return, no refund