Categories: ,

Pagkahaba-haba Man ng Prusisyon: Mga Pagtatapat at Pahayag ng Pananampalataya

Author: Louie Jon A. Sanchez
Year: 2016
Pages: 1-290
Publisher: University of the Philippines Press
ISBN: 978971542815-6

310.00

Quantity
No return, no refund