Categories: ,

Simulain: Dulambayan ng Maggagawa sa Konteksto ng Militanteng Kilusang Unyonismo

Author: Apolonio Bayani Chua
Year: 2009
Pages: 1-307
Publisher: University of the Philippines Press
ISBN: 978971542597-1

460.00

Quantity
No return, no refund